کد خبر: ۱۰۸
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۷
print send
استادیاران: ارزیابی نشریات علمی بر اساس شاخص‌های اعلام شده به انجام رسید.
ارزیابی 590 نشریه علوم انسانی به شرح ذیل است:# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی
1
دانشگاه سیستان و بلوچستان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
55
C
2
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
3
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
4
انحمن روانشناسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
5
دانشگاه سیستان و بلوچستان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
6
دانشگاه خوارزمی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
65
B
7
دانشگاه سیستان و بلوچستان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
8
دانشگاه شیراز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
9
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
10
مرکز تحقیقات استراتژیک

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
15
C
11
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
30
C
12
دانشگاه تبریز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
13
دانشگاه شهید چمران اهواز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
65
B
14
دانشگاه شیراز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
15
پژوهشکده پولی و بانکی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
16
انجمن زبان و ادبیات فرانسه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
17
دانشگاه ادیان و مذاهب

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
18
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
19
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
20
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
21
دانشگاه جامع امام حسین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
22
دانشگاه گلستان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
23
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
24
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
65
B
25
ناجا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
26
انجمن آموزش عالی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
27
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
28
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
29
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
30
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
31
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
32
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
33
مرکز نشر میراث مکتوب

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
10
C
34
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
35
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
36
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
45
C
37
موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
38
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
65
B
39
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
65
B
40
دانشگاه شهید باهنر کرمان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
41
دانشگاه گیلان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
42
دانشگاه شهید باهنر کرمان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
43
دانشگاه الزهرا (س)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
44
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
45
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
46
دانشگاه شهید باهنر کرمان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
47
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
48
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
5
C
49
سازمان جغرافیایی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
50
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
51
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
35
C
52
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
53
دانشگاه خوارزمی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
54
دانشگاه شهید چمران اهواز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
55
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
50
C
56
وزارت صنعت، معدن و تجارت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
57
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
58
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
59
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
60
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
80
A
61
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
62
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
63
دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
64
دانشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
20
C
65
دانشکده علوم و فنون فارابی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
66
دانشگاه علوم انتظامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
67
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
68
ناجا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
69
دانشگاه شیراز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
70
دانشگاه امام صادق (ع)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
71
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
72
دانشگاه الزهرا (س)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
73
انجمن انسان شناسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
74
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
75
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
76
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
30
C
77
وزارت صنعت، معدن و تجارت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
78
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
79
دانشگاه خوارزمی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
80
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
81
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
82
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
83
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
84
موسسه عالی آموزش و پژو هش مدیریت و برنامه ریزی ( وابسته به ریاست جمهوری)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
85
دانشگاه مازندران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
86
ناجا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
87
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
35
C
88
سازمان بورس و اوراق بهادار

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
89
دانشگاه زنجان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
15
C
90
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
91
دانشگاه الزهرا (س)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
92
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
93
وزارت امور خارجه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
10
C
94
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
95
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
96
انجمن علمی تاریخ فلسفه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
97
دانشگاه تبریز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
98
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
99
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
100
موسسه مطالعات علوم شناختی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
101
نهاد کتابخانه های عمومی کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
102
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
103
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
104
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
105
خصوصی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
106
انجمن حسابداری ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
107
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
108
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
109
دانشگاه الزهرا (س)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
110
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
111
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
112
دانشگاه امام صادق (ع)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
113
دانشگاه علوم اقتصادی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
114
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
115
دانشگاه خوارزمی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
116
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
25
C
117
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
118
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
119
انجمن ترویج علم

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
120
دادسرای عمومی و انقلاب تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
121
وزارت آموزش و پرورش

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
122
سازمان آموزش و پرورش استثنایی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
123
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
124
دانشگاه شهید چمران اهواز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
125
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
126
ناجا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
127
دانشگاه علوم انتظامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
128
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
129
انجمن جامعه‌شناسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
130
انجمن جامعه‌شناسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
25
C
131
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
132
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
133
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
134
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
135
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
136
انجمن حکمت و فلسفه ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
137
انجمن فلسفه دین ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
35
C
138
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
139
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
140
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
141
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
142
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
20
C
143
انجمن جغرافیایی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
144
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
5
C
145
دانشگاه سیستان و بلوچستان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
146
دانشگاه تبریز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
147
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
148
دانشگاه سیستان و بلوچستان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
149
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
150
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
151
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
152
سازمان ثبت احوال کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
153
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
154
دانشگاه کاشان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
155
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
156
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
157
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
10
C
158
دانشگاه مفید

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
45
C
159
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
160
قوه قضائیه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
161
دانشگاه امام صادق (ع)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
162
دانشگاه پیام نور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
163
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
164
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
165
وزارت آموزش و پرورش

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
20
C
166
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
167
بنیاد حکمت اسلامی صدرا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
168
دانشگاه شهید باهنر کرمان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
75
B
169
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
45
C
170
دیوان محاسبات کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
171
پژوهشکده شورای نگهبان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
172
دانشگاه پیام نور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
173
انجمن مهندسی مالی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
174
دانشگاه امام صادق (ع)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
60
C
175
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
176
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
177
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
178
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
15
C
179
دانشگاه علوم انتظامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
180
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
25
C
181
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
182
دانشگاه سمنان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
183
دانشگاه شهید چمران اهواز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
184
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
185
دانشگاه امام صادق (ع)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
186
مرکز تحقیقات استراتژیک

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
187
پژوهشکده تحقیقات راهبردی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
35
C
188
پژوهشکده تحقیقات راهبردی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
189
خصوصی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
45
C
190
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
50
C
191
شورای عالی انقلاب فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
20
C
192
دانشگاه شاهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
193
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
194
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
195
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
196
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
60
C
197
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
198
دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
50
C
199
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
200
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
201
خصوصی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
60
C
202
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
203
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
204
پژوهشکده تحقیقات راهبردی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
205
انجمن ایرانی روانشناسی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
206
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
207
دانشگاه سمنان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
208
دانشگاه شاهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
209
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
210
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
211
دانشگاه پیام نور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
212
دانشگاه محقق اردبیلی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
213
انحمن روانشناسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
214
دانشگاه جامع امام حسین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
10
C
215
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
216
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
217
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
218
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
219
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
220
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
221
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
222
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
223
دانشگاه خوارزمی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
224
دانشگاه تبریز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
225
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
226
انجمن زبان‌شناسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
227
دانشگاه الزهرا (س)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
228
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
229
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
230
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
231
موسسه انتشارات امید مجد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
65
B
232
جامعه المصطفی العالمیه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
233
موسسه فرهنگی نبأ مبین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
55
C
234
انجمن سنجش از دور و GIS ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
235
دانشگاه گیلان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
35
C
236
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
237
دانشگاه گیلان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
238
وزارت امور خارجه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
239
دانشگاه جامع امام حسین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
240
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
241
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
242
وزارت امور اقتصادی و دارایی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
243
دانشگاه یزد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
244
دانشگاه شیراز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
245
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
246
دانشگاه پیام نور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
247
موسسه شیعه شناسی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
248
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
249
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
250
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
251
دانشگاه شهید چمران اهواز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
252
دانشکده علوم حدیث

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
30
C
253
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
254
خصوصی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
25
C
255
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
256
دانشگاه باقرالعلوم (ع)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
30
C
257
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
258
انجمن علوم مدیریت ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
259
دانشگاه علوم انتظامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
260
دانشکده فرماندهی ستاد آجا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
261
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
262
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
263
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
264
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
265
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
266
دانشگاه جامع امام حسین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
30
C
267
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
268
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
269
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
270
دانشگاه تبریز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
271
دانشگاه امام صادق (ع)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
272
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
273
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
274
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
275
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
276
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
277
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
278
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
279
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
280
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
281
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
25
C
282
جامعه المصطفی العالمیه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
283
جامعه المصطفی العالمیه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
284
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
285
موسسه شیعه شناسی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
286
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
287
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
288
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
289
پژوهشکده امام خمینی (ره)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
290
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
291
ریاست جمهوری

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
45
C
292
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
293
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
294
دانشگاه پیام نور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
295
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
296
دانشگاه جامع امام حسین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
297
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
298
دانشگاه صنعتی مالک اشتر - انجمن علوم ایمنی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
299
ناجا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
300
انجمن مدیریت آموزشی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
301
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
302
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
303
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
304
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
305
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
306
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
307
دانشگاه پیام نور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
308
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
309
خصوصی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
310
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
311
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
312
موسسه مطالعات بین المللی انرژی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
35
C
313
دانشگاه افسری امام علی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
314
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
315
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
316
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
317
دانشگاه گیلان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
318
دانشگاه جامع امام حسین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
45
C
319
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
320
دانشگاه خوارزمی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
321
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
322
دانشگاه کردستان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
323
دانشگاه شهید چمران اهواز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
324
بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
45
C
325
وزارت امور خارجه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
326
دانشگاه شیراز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
327
دانشگاه فرهنگیان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
328
دانشگاه الزهرا (س)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
329
انجمن جامعه‌شناسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
25
C
330
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
30
C
331
دانشگاه شیراز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
332
دانشکده اطلاعات

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
45
C
333
دانشگاه امام صادق (ع)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
334
موسسه مطالعات بین المللی انرژی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
335
دانشگاه بوعلی سینا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
336
ناجا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
337
سازمان سنجش و آموزش کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
25
C
338
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
339
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
340
دانشگاه شهید باهنر کرمان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
341
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
342
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
343
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
344
دانشگاه مازندران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
345
دانشگاه سمنان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
346
خصوصی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
347
ناجا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
348
دانشگاه عالی دفاع ملی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
35
C
349
پژوهشکده تاریخ اسلام

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
35
C
350
انجمن ایرانی تاریخ

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
351
جامعه المصطفی العالمیه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
352
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
353
خصوصی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
354
دانشگاه معارف اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
355
دانشگاه مذاهب اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
356
موسسه آموزش عالی سبز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
357
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
358
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
25
C
359
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
360
دانشگاه حکیم سبزواری

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
361
انجمن حسابداری ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
362
ناجا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
363
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
364
دانشگاه شیراز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
365
دانشگاه عالی دفاع ملی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
366
پژوهشکده مطالعات راهبردی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
50
C
367
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
368
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
369
شورای فرهنگی اجتماعی زنان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
370
وزارت ورزش و جوانان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
55
C
371
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
372
دانشگاه الزهرا (س)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
373
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
374
دانشگاه سیستان و بلوچستان-05431132822

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
15
C
375
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
376
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
377
دانشگاه شهید چمران اهواز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
378
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
379
دانشگاه الزهرا (س)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
380
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
381
دانشگاه سیستان و بلوچستان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
382
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
383
دانشگاه کاشان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
384
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
385
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
386
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
25
C
387
دانشگاه سمنان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
388
سازمان بسیج اساتید

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
389
دانشگاه امام صادق (ع)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
390
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
391
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
392
دانشگاه علوم انتظامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
393
انجمن مدیریت راهبردی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
45
C
394
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
395
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
396
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
397
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
398
موسسه مطالعات ملی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
399
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
400
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
65
B
401
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
402
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
25
C
403
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
404
دانشگاه مفید

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
45
C
405
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
406
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
407
ناجا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
408
دانشگاه شهید چمران اهواز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
25
C
409
موسسه آموزشی پژوهشکده امام خمینی (ره)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
410
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
411
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
412
موسسه آموزشی پژوهشکده امام خمینی (ره)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
413
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
414
ناجا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
415
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
416
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
417
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
418
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
419
دانشگاه محقق اردبیلی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
420
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
15
C
421
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
35
C
422
انجمن جمعیت شناسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
423
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
424
ناجا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
425
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
426
دانشگاه یزد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
427
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
428
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
429
سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
430
موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
431
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
432
دانشگاه مفید

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
433
دانشگاه حکیم سبزواری

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
434
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
435
دانشگاه علوم انتظامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
436
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
55
C
437
دانشکده اطلاعات

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
45
C
438
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
439
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
440
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
441
دانشگاه بوعلی سینا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
442
دانشگاه خوارزمی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
443
دانشگاه خوارزمی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
50
C
444
دانشگاه خوارزمی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
445
انجمن تعلیم و تربیت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
30
C
446
دانشگاه جامع امام حسین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
447
انجمن پژوهش های آموزشی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
15
C
448
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
449
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
450
جهاد دانشگاهی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
451
دانشگاه تبریز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
452
جهاد دانشگاهی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
453
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
454
وزارت امور اقتصادی و دارایی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
455
دانشگاه شاهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
456
دانشگاه قم

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
457
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
458
انجمن زبان و ادبیات فارسی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
20
C
459
دانشگاه اراک

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
460
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
461
سازمان صدا و سیما

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
462
دانشگاه علوم انتظامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
463
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
20
C
464
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
465
سازمان هواشناسی کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
466
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
467
انجمن علمی انقلاب اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
25
C
468
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
469
دانشگاه بوعلی سینا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
470
دانشگاه شیراز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
471
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
472
دانشگاه سیستان و بلوچستان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
473
دانشگاه الزهرا (س)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
474
دانشگاه خوارزمی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
475
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
476
دانشگاه بوعلی سینا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
477
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
478
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
479
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
480
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
481
دانشگاه جامع امام حسین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
482
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
483
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
20
C
484
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
485
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
486
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
487
دانشگاه پیام نور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
488
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
489
انجمن علمی روابط بین الملل

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
60
C
490
خصوصی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
491
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
35
C
492
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
493
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
494
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
495
دانشگاه بوعلی سینا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
496
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
30
C
497
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
498
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
499
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
500
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
25
C
501
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
502
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
80
A
503
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
504
دانشگاه هرمزگان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
505
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
506
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
507
دانشگاه تبریز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
508
دانشگاه قم

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
509
جهاد دانشگاهی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
50
C
510
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
511
دانشگاه علوم انتظامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
512
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
513
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
514
دانشگاه سیستان و بلوچستان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
515
دانشگاه جامع امام حسین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
516
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
517
انجمن مشاوره ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
518
دانشگاه بوعلی سینا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
519
بنیاد نهج البلاغه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
15
C
520
دانشگاه تبریز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
521
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
522
پژوهشکده پولی و بانکی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
523
انجمن ژئومورفولوژی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
524
دانشگاه پیام نور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
525
موسسه روانشناسی و علوم تربیتی- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی-دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
526
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
25
C
527
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
528
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
529
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
530
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
531
دانشگاه امام صادق (ع)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
532
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
35
C
533
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
534
دانشگاه سیستان و بلوچستان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
535
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
536
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
30
C
537
دانشگاه مازندران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
538
دانشگاه علامه طباطبائی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
539
دانشگاه علوم انتظامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
540
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
35
C
541
دانشگاه بوعلی سینا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
542
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
543
وزارت صنعت، معدن و تجارت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
544
پژوهشکده بیمه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
545
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
546
انجمن ایرانی تاریخ اسلام

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
25
C
547
انجمن ایرانی تاریخ اسلام

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
5
C
548
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
549
دانشگاه پیام نور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
550
دانشگاه پیام نور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
551
ناجا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
552
دانشگاه امام صادق (ع)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
553
دانشگاه گیلان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
554
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
555
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
556
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
557
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
558
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
559
انجمن علوم سیاسی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
560
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
561
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
5
C
562
دانشگاه مازندران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
563
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
564
سازمان امور مالیاتی کشور

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
80
A
565
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
566
دانشگاه مازندران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
567
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
568
دانشگاه مازندران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
569
ناجا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
15
C
570
ناجا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
571
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
572
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
573
دانشگاه بوعلی سینا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
574
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
575
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
576
دانشگاه شیراز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
577
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
578
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
579
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
580
دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
581
انجمن ژئوپلتیک ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
582
ناجا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
583
دانشگاه رازی کرمانشاه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
35
C
584
دانشگاه یزد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
585
دانشگاه یزد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
586
دانشگاه یزد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
587
آستان قدس رضوی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
25
C
588
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
589
وزارت آموزش و پرورش

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
590
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C

nesws
نظر شما
nesws
نام:
ایمیل:
* نظر:
nesws
آخرین اخبار
nesws
nesws
پر بیننده ترین عناوین
nesws