کد خبر: ۱۱۰
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۳
print send
استادیاران: ارزیابی نشریات علمی بر اساس شاخص‌های اعلام شده به انجام رسید.
ارزیابی 169 نشریه فنی مهندسی به شرح ذیل است:# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی
1
پژوهشگاه مواد و انرژی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
2
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
25
C
3
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
4
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
5
انجمن مهندسی زلزله ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
25
C
6
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
7
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
8
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
9
دانشگاه علم و صنعت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
10
دانشگاه علم و صنعت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
11
دانشگاه صنعتی امیر کبیر

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
12
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
13
پژوهشگاه مواد و انرژی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
14
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A
15
دانشگاه علم و صنعت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
16
پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
15
C
17
انجمن آهن و فولاد ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
18
انجمن مهندسی دریایی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
19
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
55
C
20
دانشگاه صنعتی امیر کبیر

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
21
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
22
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
23
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
24
انجمن مهندسی شیمی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
25
دانشگاه علم و صنعت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
26
دانشگاه علم و صنعت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
27
انجمن مهندسی مکانیک ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
25
C
28
دانشگاه صنعت نفت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
29
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
30
دانشگاه شیراز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
31
دانشگاه شیراز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
32
دانشگاه شیراز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
33
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
34
انجمن رمز ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
35
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، انجمن آهن و فولاد ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
36
انجمن هوا فضای ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
35
C
37
انجمن فیزیک ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
100
A+
38
دانشگاه صنعتی شاهرود

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
39
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
40
دانشگاه شاهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
41
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
42
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
43
انجمن مهندسی گاز ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
44
انجمن مهندسی صنایع ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
45
جهاد دانشگاهی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
46
دانشگاه صنعتی شاهرود

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
47
دانشگاه محقق اردبیلی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
48
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
49
پژوهشگاه صنعت نفت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
50
دانشگاه علم و صنعت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
10
C
51
دانشگاه سمنان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
52
پژوهشگاه مواد و انرژی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
45
C
53
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
35
C
54
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
55
انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
56
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
65
B
57
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
58
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
59
دانشگاه سیستان و بلوچستان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
60
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
61
انجمن مهندسین عمران ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
20
C
62
دانشگاه جامع امام حسین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
63
انجمن رمز ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
64
کمیته ملی انرژی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
65
شرکت ملی نفت ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
35
C
66
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
67
دانشگاه علم و صنعت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
60
C
68
انجمن علمی مواد پرانرژی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
69
دانشگاه گیلان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
70
انجمن علوم و مهندسی منابع آب

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
71
انجمن علمی موتور ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
72
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
73
انجمن هوا فضای ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
74
دانشگاه جامع امام حسین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
75
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
76
جهاد دانشگاهی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
77
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
78
دانشگاه صنعتی اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
79
انجمن ریخته گران ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
30
C
80
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
81
انجمن سازه های فولادی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
15
C
82
انجمن برق آبی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
83
انجمن سرامیک ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
84
انجمن احتراق ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
85
شرکت صنایع الکترونیک ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
86
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
87
وزارت صنعت، معدن و تجارت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
88
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
50
C
89
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
90
انجمن سرامیک ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
91
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
92
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
50
C
93
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
94
انجمن هوا فضای ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
95
موسسه نساجی امروز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
96
دانشگاه جامع امام حسین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
97
دانشگاه صنعتی مالک اشتر

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
98
دانشگاه جامع امام حسین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
60
C
99
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
100
انجمن مهندسی شیمی ایران و دانشگاه شهید باهنر کرمان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
101
انجمن خوردگی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
102
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
103
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
104
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
105
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
106
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
107
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
30
C
108
وزارت راه و شهر سازی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
35
C
109
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
110
دانشگاه کاشان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
111
دانشگاه سمنان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
112
دانشگاه جامع امام حسین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
60
C
113
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
114
دانشگاه تبریز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
115
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
116
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
117
پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
118
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
119
دانشگاه شاهرود و انجمن تونل ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
120
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
121
انجمن مهندسی دریایی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
122
انجمن مهندسی سازه ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
123
انجمن مهندسی شیمی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
124
دانشگاه تهران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
125
دانشگاه صنعتی شریف

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
126
دانشگاه صنعتی شریف

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
127
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
128
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
129
دانشگاه صنعتی امیر کبیر

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
130
دانشگاه تبریز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
131
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
132
انجمن مهندسین متالورژی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
133
دانشگاه فردوسی مشهد

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
134
انجمن مهندسی معدن ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
40
C
135
مجله علمی ترویجی مهندسی مکانیک

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
136
دانشگاه صنعتی امیر کبیر

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
137
انجمن مهندسان مکانیک ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
138
دانشگاه تبریز

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
139
دانشگاه صنعتی شریف

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
80
A
140
دانشگاه تربیت مدرس

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
141
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
142
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
15
C
143
دانشگاه کاشان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
144
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
145
انجمن مهندسی پزشکی ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
146
انجمن مهندسی گاز ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
147
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
148
پژوهشگاه مواد و انرژی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
149
انجمن مواد پر انرژی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
150
دانشگاه صنعتی اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
151
انجمن علمی صنایع رنگ ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
152
انجمن مکاترونیک ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
5
C
153
دانشگاه صنعتی شاهرود

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
154
دانشگاه جامع امام حسین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
40
C
155
دانشگاه جامع امام حسین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
156
دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
157
انجمن مهندسی صوتیات ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
158
دانشگاه اصفهان

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
159
انجمن هیدرولیک ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
160
دانشگاه جامع امام حسین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
161
دانشگاه جامع امام حسین

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
60
C
162
پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
163
پژوهشگاه صنعت نفت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
164
دانشگاه بوعلی سینا

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
165
دانشگاه علم و صنعت

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
80
A
166
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
20
C
167
دانشگاه فنی و حرفه ای

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
30
C
168
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
169
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران

تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A

nesws
نظر شما
nesws
نام:
ایمیل:
* نظر:
nesws
آخرین اخبار
nesws
nesws
پر بیننده ترین عناوین
nesws